ברוכים הבאים לאתר של SMART PLUMBERS

להלן “האתר”, האתר מופעל על ידי SMART PLUMBERS, להלן, “מפעיל האתר”,

מפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר שהוא מנהל ומפעיל, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותו של מפעיל האתר ביחס להגנת הפרטיות, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעיל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש מפעיל האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו’)

  1. מסירת פרטם בעת רכישה באתר:
  1. אבטחת מידע באתר:
  1. מאגרי מידע ושימוש במידע ע”י מפעיל האתר:

מפעיל האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שנמסר באמצעות המשתמש.

  1. דיוור אלקטרוני:

מפעיל האתר רשאי לשלוח למשתמש מדי פעם באמצעי התקשורת העומדים לרשותו, ובכלל זה בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת מסר קצר (SMS) ו/או באמצעות הודעות מתפרצות (notifications) מידע בדבר שירותיו, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהוא עצמו יפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי מפעיל האתר ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה

  1. מסירת מידע לצד ג’:
  1. איסוף מידע מצד ג:
  1. איסוף מידע ע”י צד ג:
  1. Cookies:
  1. שינויים במדיניות הפרטיות:
איתור נזילות וייבוש תת רצפתי וואטסאפ
דילוג לתוכן